Odabrani novi polaznici desete po redu Škole!

Nakon provedenog javnog poziva koji je trajao do 20. rujna, započeli smo selekcijski proces kojim smo definirali imena desetero polaznika i polaznica!

Novi polaznici/e desete po redu Škole su:

  • Juraj Borić
  • Michele Bulešić
  • Hana Japundžić
  • Mia Knežević
  • Kim Kukuruzović
  • Nataša Kraljević Kolbas
  • Stella Leboš
  • Ante Mihaljević
  • Tena Petrović
  • Andrea Taraš