5 VJEŽBI

5 GLAVNIH VJEŽBI ŠKOLE DOKUMENTARNOG FILMA:

PRVA VJEŽBA: PORTRET

Polaznici rade u parovima. Svaki polaznik predstavlja svog partnera, na koji god način želi, u trajanju do 3 minute. Ukoliko ga predstavlja pomoću više kadrova, kadrovi su “montirani” u kameri, a koristi se ton s kamere. Snimljene materijale zajedno pregledavamo na satu.

Ovom se vježbom polaznici i polaznice međusobno upoznavaju i predstavljaju jedni drugima, te se prvi puta susreću s osnovama filma. Analizom snimljenog materijala polaznici stječu prva znanja o osnovama kamere, montaže, umijeću intervjuiranja, planiranja i sl.

DRUGA VJEŽBA: MONTAŽA U KAMERI

Glavni cilj ove vježbe je primijeniti znanja o planiranju, pripremi priče, kadriranju na temu po vlastitom izboru. Polaznici snimaju 5 kadrova koji tvore priču, bez naknadne montaže. Vježbe se snimaju i gledaju na istom satu.

TREĆA VJEŽBA: NIJEMI DOKUMENTARAC

Svaki polaznik snima nijemi film (film koji funkcionira bez tona) na temu po vlastitom izboru, u trajanju do 3 minute. Pomoću ove vježbe osvještavamo da slika i zvuk u filmu mogu funkcionirati odvojeno.

ČETVRTA VJEŽBA: OSOBA, PREDMET, PROSTOR

Vježba je podijeljena u dvije faze. U prvoj fazi svaki polaznik donosi slikovni i zvučni materijal pomoću kojeg predstavlja svoju temu i način na koji će obraditi tu temu (atmosfera, trajanje kadrova, tip zvuka itd.). Tema filma može biti osoba, predmet ili prostor.

Prva faza doprinosi osvještavanju važnosti odabira teme, ali i načina na koji će se odabrana tema filmski predstaviti. Polaznici savladavaju osnove pripreme filma i primjenjuju ranije stečena znanja.

U drugoj fazi svaki polaznik  radi film u trajanju do 5 minuta o odabranoj osobi, predmetu ili prostoru, na način koji je najavio u prvoj fazi. Cilj druge faze je kombiniranje svih stečenih znanja pri radu na jednoj temi.

PETA VJEŽBA

Svatko radi dokumentarni film na temu po izboru. Proces traje obično 2-3 mjeseca uz redovite sastanke grupe s voditeljima škole na kojima se gledaju materijali, razgovara o problemima i mogućnostima svakog pojedinačnog filma.