O PROGRAMU ŠKOLE

Škola dokumentarnog filma zamišljena je kao petomjesečni intenzivni program uz međunarodne i domaće tutore koji će polaznicima pružiti osnovne i napredne vještine potrebne za snimanje vlastitog dokumentarca.

Za razliku od tradicionalnog načina podučavanja filma koji je proces razlagao na odvojene faze i postupke, u Restartovoj Školi stvaranju filma pristupa se kao cjelovitoj djelatnosti. Cijeli program organiziran je kao organski sustav koji polaznike uči vještinama potrebnim za stvaranje dokumentarnog filma: osnovama snimanja, montaže slike i zvuka, produkcije, dramaturgije i režije, omogućavajući vam tako da postanete ‘kompletan autor’.

decartes_big

Škola dokumentarnog filma temeljena je na 5 osnovnih filmskih vježbi koje se nadovezuju jedna na drugu. Rad i razvoj tih vježbi temelji se na grupnom radu, radu u parovima, te individualnom radu. Rad na osnovnim filmskim vježbama nadopunjen je nizom malih vježbi za razvoj tehničkih vještina, percepcije i kreativnosti.

 5 GLAVNIH VJEŽBI ŠKOLE DOKUMENTARNOG FILMA:

  1. Vježba – PORTRET (2 dana)

Polaznici rade u parovima. Svaki polaznik predstavlja svog partnera, na koji god način želi, u trajanju do 3 minute. Ukoliko ga predstavlja pomoću više kadrova, kadrovi su “montirani” u kameri, a koristi se ton s kamere. Snimljene materijale zajedno pregledavamo na satu.

Cilj vježbe je međusobno upoznavanje i predstavljanje polaznika Škole, kao i prvi susret s osnovama filma. Analizom snimljenog materijala polaznici stječu prva znanja o osnovama kamere, montaže, umijeću intervjuiranja, planiranja i sl.

  1. Vježba – FILM U 5 KADROVA (2 dana)

Polaznici rade u parovima. Svaki par snima film u 5 kadrova o bilo čemu osim o osobi, u trajanju do 3 minute. Kadrovi trebaju biti “montirani” u kameri. Snimljene materijale zajedno pregledavamo na satu. Cilj vježbe je primijeniti znanja o planiranju, pripremi priče, kadriranju na temu po vlastitom izboru.

  1. Vježba – NIJEMI DOKUMENTARAC (2 tjedna)

Svaki polaznik snima nijemi film (film koji funkcionira bez tona) na temu po vlastitom izboru, u trajanju do 3 minute. Snimljene materijale zajedno pregledavamo na satu. Za domaću zadaću polaznici montiraju materijale. Na idućem satu polaznici rade u parovima, jedni drugima snimaju i montiraju ton.

Cilj vježbe je osvjestiti da slika i zvuk u filmu mogu funkcionirati odvojeno.

Celia Marquis - Simplicity

  1. Vježba – OSOBA, PREDMET, PROSTOR (3 tjedna)

Vježba je podijeljena u dvije faze. U prvoj fazi svaki polaznik donosi slikovni i zvučni materijal pomoću kojeg predstavlja svoju temu i način na koji će obraditi tu temu (atmosfera, trajanje kadrova, tip zvuka itd.). Tema filma može biti osoba, predmet ili prostor.

Cilj prve faze je osvještavanje važnosti odabira teme, ali i važnosti načina na koji će se odabrana tema filmski predstaviti. Polaznici savladavaju osnove pripreme filma i primjenjuju ranije stečena znanja.

U drugoj fazi svaki polaznik  radi film u trajanju do 5 minuta o odabranoj osobi, predmetu ili prostoru, na način koji je najavio u prvoj fazi. Cilj druge faze je kombiniranje svih stečenih znanja pri radu na jednoj temi.

Celia Marquis - Simplicity

      1. Vježba – KRATKI DOKUMENTARNI FILM (10 tjedana)

Vježba je podijeljena u više faza koje se mogu ispreplitati. U prvoj fazi svaki polaznik donosi slikovni i zvučni materijal pomoću kojeg predstavlja svoju temu i način na koji će obraditi tu temu (atmosfera, trajanje kadrova, tip zvuka itd.).

U drugoj fazi svaki polaznik piše sinopsis svojega filma na hrvatskom i engleskom jeziku, koji će im služiti u komunikaciji s domaćim i stranim tutorima i predavačima, u grupnom radu i u sastancima 1 na 1.

U trećoj fazi svaki polaznik snima film. Na satove redovito donosi snimljene materijale koje komentiramo u grupi i na taj način pratimo napredak rada na filmu. Nakon treće faze svaki tutor preuzima brigu za 3-4 polaznika te koninuirano prati njihov rad i pomaže im u produkciji.

U četvrtoj fazi svaki polaznik montira film, uz redovite sastanke s tutorima i predavačima montaže slike i zvuka. U ovoj fazi je rad polaznika uglavnom individualan, uz povremene sastanke s ostatkom grupe.

Na kraju Škole dokumentarnog filma svaki polaznik prikazuje svoju petu vježbu na javnoj projekciji u jednom zagrebačkom kinu (iznimno, polaznik može predstaviti i neku od ranijih vježbi umjesto pete vježbe).

Cilj vježbe je kombiniranje svih stečenih znanja pri radu na jednoj temi te ovladavanje svim segmentima produkcije filma. Također, cilj je stjecanje iskustva kontekstualizacije i prezentacije vlastitog rada, ali i konstruktivne kritičke analize vlastitih i tuđih radova.

GCphotos87_1024x1024