sdf-hamb-b
20/21
Nataša Kraljević Kolbas / 11'05'' / 2022.
Hana Japundžić / 11'27'' / 2022.
Michele Bulešić / 12‘39‘‘ / 2022.
Tena Petrović / 5'32'' / 2022.
Kim Kukuruzović / 6'12'' / 2022.
19/20
Timy Šarec / 15' / 2021.
Zlata Cetina Terzić / 15' / 2021.
Franko Dujmić / 4’24’’ / 2021.
Sara Simić / 11'50'' / 2021.
Dunja Ivezić / 8’12’’ / 2021.
Mladen Ivanović / 15'11'' / 2021.
18/19
Bernarda Cenkovčan / 6’04” / 2019.
Ivan Grgur / 10’48” / 2019.
Sana Perić / 10’30” / 2019.
Lucija Ana Ilijić / 8’49” / 2019.
Zrinka Ratković / 11’45” / 2019.
Barbara Radelja / 10′55′′ / 2019.
Tin Meze / 6’20” / 2019.
D26
Katarina Lukec / 8’42” / 2019.
Ivan Šaravanja / 9′ / 2019.
17/18
Aron Kovačić / 9′ / 2018.
Ivana Emily Škoro / 10′ / 2018.
Ivor Glavaš / 8′ / 2018.
Nikolina Bogdanović / 9′ / 2018.
Yuliya Molina / 22′ / 2018.
Mia Sidorov / 9′ / 2018.
Sara Pavleković Preis / 15′ / 2018.
Sara Jurinčić / 9′ / 2018.
16/17
Marina Redžepović / 10’40” / 2017.
Vladimir Tatomir / 14′ / 2017.
Roko Crnić / 6′ / 2017.
Inesa Antić / 16’11” / 2017.
Vladimira Spindler / 20’40” / 2017.
Maja Alibegović / 13’30” / 2017.
Mihovil Antić / 11′ / 2017.
Ana Martinović / 9′ / 2017.
Jasmina Beširević / 20′ / 2017.
15/16
Lorna Kunčić / 07’33” / 2016.
Sonja Lazić / 12’53” / 2016.
Dražen Puklavec / 09’21” / 2016.
Petar Vukičević / 08’56” / 2016.
Lidija Jasnić / 05’07” / 2016.
Luana Lojić / 4’ / 2016.
Ivan Šušnjar / 03’11” / 2016.
Sanja Bistričić / 12’43” / 2016.
Sara Bernarda Moritz / 05’54” / 2016.
Martina Jurić / 09’40” / 2016.
14/15
Marta Klepo / 8' / 2014.
Paula Bobanović / 12' / 2014.
Ante Zlatko Stolica / 10' / 2014.
Tea Vidović / 15' / 2014.
Ivana Biočina / 10' / 2014.
Petra Slobodnjak / 9’07” / 2015.
Fran Makek / 3' / 2014.
Katerina Duda / 11’28” / 2015.
Jerko Stjepanović / 10’53” / 2015.
Ana Janjatović Zorica / 7'26'' / 2015.
Katarina Zlatec / 12' / 2014.
Sabina Mikelić / 20' / 2014.
Leo Vidmar / 15′ / 2015.
Nina Gojić / 5’09” / 2015.
Darko Bizjak / 15' / 2014.
Dunja Opatić / 12’13’’ / 2015.
Bojan Mucko / 9’57” / 2015.
58%
Bojan Haron Markičević / 5’17’’ / 2015.