sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Čim trava naraste Darko Bizjak 13/14

REŽIJA / MONTAŽA / KAMERA
Darko Bizjak

OBRADA ZVUKA
Vlada Božić

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Neostvarene ambicija i skriveni talenti u odnosu dva prijatelja. Koliko je teško nešto pokrenuti?