sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Dragi dida za tebe od Mie pismo Mia Martinović 21/22

REŽIJA / KAMERA/ MONTAŽA
Mia Martinović

OBRADA ZVUKA
Borna Buljević, Mia Martinović

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
U kutijama sam pronašla naše fotografije, tvoje dijapozitive i svoje crteže. Pitam se, o čemu sve nikada nismo pričali. I pitam te, što se dogodilo 2. svibnja 1995.

FESTIVALI
• Luksuzfest 2022.

• Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva 2022.

• Filmski festival Herceg Novi 2023.