sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Moj sokole Maša Grbac 22/23

REŽIJA / KAMERA/ MONTAŽA
Maša Grbac

OBRADA ZVUKA
Luka Gamulin

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Spoj prošlosti i sadašnjosti. Nostalgija, sjećanje i analiza sebe.