sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Na sjeveru Ivor Glavaš 17/18

REŽIJA / MONTAŽA / KAMERA
Glavaš Ivor

GLAZBA
Krešimir Avar, Kristijan Vučar

OBRADA ZVUKA
Ivan Zelić

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Sveta Marija je općina na samom sjeveru hrvatske, okružena šumom, županijskom cestom i granicom. Većinom starije stanovništvo kroz 17 udruga surađuje kako bih kroz svoju svakodnevicu za selo napravili nešto važno.