sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Nek ti liti bude zima Petar Vukičević 15/16

REŽIJA / MONTAŽA / KAMERA
Petar Vukičević

ASISTENTI
Rea Bušić, Ante Amižić

GLAZBA
Duo GITMAN – Ruža crvena

OBRADA ZVUKA
Ivan Zelić

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Dioklecijan, bivši rimski car, vraća se u palaču koju je dao izgraditi prije 1721 godine. Kao i svaki uzorni posjetitelj obilazi ju uz pomoć turističkog vodiča. Nakon što je dugo vremena bila dio grada palača ponovo postaje ljetnikovac. Dioklecijan je sretan.