sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Sgt Reckless Paula Tončić 21/22

REŽIJA / KAMERA/ MONTAŽA
Paula Tončić

OBRADA ZVUKA
Borna Buljević, Paula Tončić

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Kako pristupiti odgoju konja ako ga želimo dresirati na pure liberty način.

FESTIVALI
• Luksuzfest 2022.