sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Škanjac Ivana Biočina 13/14

REŽIJA / MONTAŽA / KAMERA
Ivana Biočina

OBRADA ZVUKA
Vlada Božić

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Ivek i Štef lutaju šumom, poljem, oranicom, i promatraju. U lutanju su uvijek nadomak neobičnom događaju. Susreću fazane i koke, nalaze lisičju rupu, uočavaju sumnjivi traktor, škanjca mišara i čaplje dangube. Oni gospodare sitnom divljači u lovištu br. I/109.