sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
TupTup Zlata Cetina Terzić 19/20

REŽIJA / MONTAŽA / KAMERA
Zlata Cetina Terzić

TON
Pavle Bojanić

OBRADA ZVUKA
Borna Buljević

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Film o izolaciji uslijed pandemije, ali i o izoliranju koje nije uvjetovano koronavirusom.