sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
U potrazi (Jedna noć u Zagrebu) Matea Jocić 22/23

REŽIJA / KAMERA/ MONTAŽA
Matea Jocić

GLAZBA
Sven Karas

OBRADA ZVUKA
Luka Gamulin

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Inspirirano Bas Jan Aderovom serijom fotografija “U potrazi za čudesnim (Jedna noć u Los Angelesu)”

FESTIVALI I NAGRADE

• Liburnia Film Festival 2023.