sdf-hamb-b
FILM AUTOR/ICA GENERACIJA
Vibracije Denis Tišljar 22/23

REŽIJA / KAMERA/ MONTAŽA
Denis Tišljar

OBRADA ZVUKA
Luka Gamulin

PRODUKCIJA
Restart

SINOPSIS
Član benda prisustvuje po prvi put zvučnoj kupci.