Galerija 2015./2016.

Svečana projekcija Škole dokumentarnog filma 2015./2016.

Fotograf: Bojan-Haron Markičević

Predavanja

Vježbe vanjskih predavača – Dinke Radonić i Ivana Zelića

 

Predavanje Dinke Radonić

Fanzin polaznika/ca Škole dokumentarnog filma 2015./2016.