sdf-hamb-b

Odabrani novi polaznici desete po redu Škole!

8. 10. 2020. DOKUKINO KIC

Nakon provedenog javnog poziva koji je trajao do 20. rujna, započeli smo selekcijski proces kojim smo definirali imena desetero polaznika i polaznica!

Novi polaznici/e desete po redu Škole su:

  • Juraj Borić
  • Michele Bulešić
  • Hana Japundžić
  • Mia Knežević
  • Kim Kukuruzović
  • Nataša Kraljević Kolbas
  • Stella Leboš
  • Ante Mihaljević
  • Tena Petrović
  • Andrea Taraš