sdf-hamb-b

Nakon održanog selekcijskog procesa i velikog broja prijava, odabrani su novi polaznici i polaznice devete po redu Škole dokumentarnog filma.

Novi polaznici i polaznice su:

  • Vlasta Cirkveni
  • Franko Dujmić
  • Mladen Ivanović
  • Dunja Ivezić
  • Slaven Krejačić
  • Sara Simić
  • Timy Šarec
  • Goran Ševo
  • Zlata Cetina Terzić
  • Omi Žganec