sdf-hamb-b

Nakon provedbe selekcijskog procesa zbog prevelikog broja prijava, odabrano je jedanaestero novih polaznika. Zahvaljujemo svima na velikome broju prijava i pozivamo da se ponovno prijave sljedeće godine.

Ovogodišnji polaznici su:

 • Katja Crevar
 • Maja Čuljak
 • Katerina Duda
 • Nina Gojić
 • Bojan Haron – Markičević
 • Bojan Mucko
 • Dunja Opatić
 • Petra Slobodnjak
 • Jerko Stjepanović
 • Leo Vidmar
 • Ana Janjatović Zorica